Wygląda dobrze
To pole jest wymagane

SZANOWNI  RODZICE!


Serdecznie dziękujemy wszystkim za systematyczne zasilanie funduszu


Rady Rodziców. To dzięki Państwa wpłatom możemy wspomóc wiele


cennych inicjatyw, a tym samym poprawić przedszkolny byt.


WPŁATY NA KOMITET RODZICIELSKI MOŻNA DOKONYWAĆ W KAŻDYM


DNIU U PANI INTENDENTKI LUB PRZELEWEM BANKOWYM NA KONTO


KOMITETU RODZICIELSKIEGO:


BANK SPÓŁDZIELCZY W CHOJNOWIE


70 8644 0000 0013 2873 2000 0010


Z GÓRY SERDECZNIE DZIĘKUJEMY!
Nie ma wersji archiwalnych
serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie