Wygląda dobrze
To pole jest wymaganeRAMOWY ROZKŁAD DNIA

 

W nowej podstawie programowej wychowania przedszkolnego jest zapis, że pobyt dzieci w przedszkolu podzielony został na  części:

  • co najmniej jedna piąta pobytu dziecka w przedszkolu powinna być przeznaczona na dowolną zabawę dziecka (dzieci mogą bawić się w dowolny sposób, przy dyskretnym udziale nauczyciela),
  • co najmniej jedną piątą dzieci powinny spędzać w ruchu, np. w ogrodzie, na boisku, w parku (mogą być organizowane zajęcia sportowe, gry i zabawy ruchowe, obserwacje przyrodnicze, prace ogrodnicze i porządkowe),
  • najwyżej jedną piątą czasu zajmują różnego rodzaju zajęcia dydaktyczne, realizowane według wybranego programu wychowania przedszkolnego,
  • pozostałe dwie piąte pobytu dziecka w przedszkolu nauczyciel może zagospodarować dowolnie (np: czynności opiekuńcze, samoobsługowe, organizacyjne).

 

 

PODSTAWA PROGRAMOWA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

W NASZYM PRZEDSZKOLU REALIZOWANA JEST W GODZINACH

OD 8:00  DO 13:006:00 - 8:00 Schodzenie się dzieci.

Samorzutne zabawy indywidualne i w małych grupach, praca indywidualna z dzieckiem o charakterze stymulacyjno - kompensacyjnym i wychowawczym, gry i

zabawy dydaktyczne.

Czynności porządkowo - gospodarcze.

8:00 - 8:30 Czynności higieniczne - przygotowanie do śniadania, ćwiczenia poranne.

8:30 - 9:00 Śniadanie.

9:00 - 11:15 Zintegrowana działalność edukacyjna - zajęcia i zabawy edukacyjne z różnych obszarów w oparciu o podstawę programową. Zabawy ruchowe, zajęcia i zabawy na powietrzu, spacery i wycieczki, zajęcia i zabawy podejmowane z inicjatywy dzieci i kształtujące zainteresowania dzieci.

11:15 - 11:30 Czynności porządkowo - higieniczne, przygotowanie do obiadu.

11:30 - 12:00 Obiad - I danie.

12:00 - 13:15 Słuchanie literatury dziecięcej, muzyki relaksacyjnej, ćwiczenia utrwalające wiadomości z zajęć edukacyjnych, ćwiczenia ortofoniczne, oddechowe, słuchowe i graficzne. Zajęcia w terenie.

13:15 - 13:30 Czynności porządkowe i higieniczne, przygotowanie do obiadu.

13:30 - 14:00 Obiad - II danie.

14:00 - 15:00 Zabawy swobodne i zorganizowane w sali i na powietrzu.

Gry dydaktyczne, usprawnianie funkcji wzrokowej i słuchowej, zabawy wg zainteresowań dzieci.

Praca indywidualna z dzieckiem zdolnym i praca wyrównawcza z dziećmi mającymi trudności w przyswajaniu materiału programowego.

15:00 - 16:30 Rozchodzenie się dzieci,zabawy integracyjne, zajęcia o charakterze wychowawczym, prace porządkowe, zabawy ruchowe w ogrodzie przedszkolnym.

 

 

 

 

 

Nie ma wersji archiwalnych
serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie