Aktualności

NOWY ROK SZKOLNY 2020/2021
Drodzy Rodzice, już niedługo rozpoczynamy nowy rok szkolny. Planujemy powrót do przedszkola, ale przedszkola zorganizowanego wg nowych zasad wskazywanych przez wytyczne przeciwepidemiczne. Dlatego zwracam się z prośbą, aby zadeklarowali Państwo chęć uczestniczenia dzieci w zajęciach przedszkolnych i wypełnili Deklarację pobytu (Załącznik nr 1), bądź wstrzymali powrót Dziecka do przedszkola i wypełnili stosowne Oświadczenie (Załącznik nr 2). Wypełnione dokumenty proszę dostarczyć do przedszkola lub wrzucić do skrzynki podawczej w terminie – do 28.sierpnia 2020 r. Wszelkie informacje dotyczące form pracy Przedszkola Miejskiego nr 1 w Chojnowie oraz uaktualnione procedury zostaną opublikowane na stronie internetowej w zakładce PROCEDURY COVID–19 28 sierpnia 2020 r. Proszę zapoznać się z treścią procedur i sumiennie ich przestrzegać, co ułatwi nam współpracę oraz zapewni bezpieczeństwo dzieci. Prosimy także dostarczyć do przedszkola 1 września 2020 r. kartę informacyjną oraz ankietę-wywiad wymagane zgodnie z procedurami COVID 19. Wszystkie dokumenty są do pobrania w zakładce Dla Rodziców/Rok Szkolny 2020/2021. Z poważaniem – dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 1 w Chojnowie - Lucyna Spes
data publikacji: 2020-08-20 15:31
 
Informacja związana z rozpoczęciem roku szkolnego 2020/2021
Szanowni Rodzice! W związku z rozpoczęciem roku szkolnego 2020/2021 wpisanego w konieczność realizowania wytycznych przeciwepidemicznych Głównego Inspektora Sanitarnego, zaleceń Ministerstwa Edukacji związanych z zasadami organizacji bezpiecznego procesu kształcenia, opieki i wychowania w przedszkolu w dobie pandemii, PROSZĘ o uaktualnienie danych podawanych przez Państwa w procesie rekrutacji do Przedszkola Miejskiego nr 1 w Chojnowie. W zakładce: Dla Rodziców/Rok Szkolny 2020/2021 znajdą Państwo klauzulę informacyjną związaną z przetwarzaniem Państwa danych osobowych oraz druk zaświadczenia o zatrudnieniu. Proszę o dostarczenie do przedszkola Zaświadczeń o zatrudnieniu – do 31 sierpnia 2020 r., do godz. 12:00 w wersji papierowej i wrzucenie ich do skrzynki podawczej usytuowanej tuż za bramką. Druki zaświadczeń można też pobierać z pudełka podawczego usytuowanego na terenie przedszkola, tuż za bramką - od poniedziałku 24 sierpnia 2020 r., w godz. 8:00 – 15:00. W razie ewentualnych pytań proszę o kontakt telefoniczny: 76 81 88 056, bądź mailowy: pm1-dyrektor@wp.pl Z poważaniem – dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 1 w Chojnowie – Lucyna Spes
data publikacji: 2020-08-20 13:41
 
SPOTKANIE ORGANIZACYJNE DLA RODZICÓW NOWO PRZYJĘTYCH DZIECI
Dyrektor oraz Grono Pedagogiczne Przedszkola Miejskiego nr 1 w Chojnowie zapraszają Rodziców nowo przyjętych na rok szkolny 2020/2021 Dzieci na spotkanie organizacyjne, które odbędzie się we wtorek – 25. sierpnia o godz. 16:00 w budynku przedszkola, przy ul. Wojska Polskiego 18. Mając na uwadze aktualne wytyczne i zalecenia przeciwepidemiczne Głównego Inspektoratu Sanitarnego prosimy, aby wszyscy uczestnicy spotkania posiadali maseczkę ochronną (maseczka musi być założona przez cały czas pobytu na terenie placówki), a także o zdezynfekowanie rąk przed wejściem na teren przedszkola.
data publikacji: 2020-08-17 14:59
 
Informacja od Rady Rodziców
Kochani Rodzice! Mając na względzie zaistniałą sytuację epidemiczną w Polsce chcemy poinformować, iż od dnia 12 marca 2020r. nie realizowałyśmy żadnych zadań wyznaczonych na ten rok (zakup oczyszczaczy powietrza, zabawek dla dzieci, wyjść do kina czy innych atrakcji przewidzianych w harmonogramie zadań). Jednakże wyrażamy głęboką nadzieję, iż jesienią tegoż roku będziemy mogły powrócić do zaplanowanych zadań. Życzymy Wszystkim: Małym i Dużym udanych wakacji i dużo zdrowia. Z poważaniem Rada Rodziców
data publikacji: 2020-07-20 16:21
 
Informacja organizacyjna
Szanowni Państwo! Zgodnie z wytycznymi GIS opublikowanymi 3 lipca br. zmianie ulegają zapisy w Procedurze zapewnienia bezpieczeństwa w Przedszkolu Miejskim nr 1 w Chojnowie w związku z wystąpieniem COVID -19. Zmianie ulega zapis w Rozdziale I, pkt. 4 - dotyczącym ilości dzieci w poszczególnych grupach: Liczba dzieci w jednej grupie przedszkolnej, nie może przekroczyć 25. Liczbę dzieci w poszczególnych salach wylicza się na podstawie przelicznika 2,5 m2/ dziecko, z uwzględnieniem przelicznika dla osób sprawujących nad nim opiekę, z zachowaniem zasady, że powierzchnia przypadająca na każde kolejne dziecko wynosi co najmniej 2,5 m2, jeżeli czas pobytu dziecka przekracza 5 godzin dziennie. Utrzymano w mocy pozostałe obostrzenia, w tym szczególnie istotne - mówiące o tym, iż: Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający dzieci do/z podmiotu mają zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników podmiotu jak i innych dzieci i ich rodziców wynoszący min. 2 m. Rodzice mogą wchodzić z dziećmi do przestrzeni wspólnej podmiotu, z zachowaniem zasady – 1 rodzic z dzieckiem/dziećmi lub w odstępie od kolejnego rodzica z dzieckiem/dziećmi 2 m, przy czym należy rygorystycznie przestrzegać wszelkich środków ostrożności (min. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk). Apeluję o przestrzeganie zasad, które są gwarantem minimalizowania zakażenia. Lucyna Spes - dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 1 w Chojnowie
data publikacji: 2020-07-16 17:58
 
<< nowsze | 13  | 14  | 15  | 16  | 17 | 18  | 19  | 20  | 21  | 22  | starsze >>

 

 

serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie