Aktualności

DRODZY RODZICE!
ZAPRASZAMY do zapoznania się z zapisami Procedury zapewnienia bezpieczeństwa w Przedszkolu Miejskim nr 1 w Chojnowie dotyczącej zapobiegania i przeciwdziałania COVID-19 oraz Aneksem do niniejszej procedury w zakładce: Dla Rodziców, w podfolderze: Rok szkolny 2020/2021
data publikacji: 2020-08-31 21:30
 
WITAMY W PRZEDSZKOLU!
Już jutro rozpoczynamy nowy rok szkolny. Przedszkole będzie czynne od 6.00 do 16.00. Ze względów organizacyjnych Rodzice wprowadzają Dzieci do przedszkola i przebrane (po wizycie w szatni) odprowadzają do bramki przy domofonie na parterze, nie wchodząc do sal. Na terenie przedszkola Rodzice zobowiązani są do tego, by mieć założoną maseczkę i zdezynfekowane ręce. Apeluję o przestrzeganie zasady zachowania odstępu w holu, na schodach, w szatni i przestrzegania zasad zapisanych w Procedurze bezpieczeństwa. Wszyscy mamy wspólny cel: dobro, szczęście i bezpieczeństwo Dzieci – tylko z Waszą pomocą uda nam się go osiągnąć. Z poważaniem – dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 1 w Chojnowie - Lucyna Spes
data publikacji: 2020-08-31 15:22
 
NOWY ROK SZKOLNY 2020/2021
Drodzy Rodzice, już niedługo rozpoczynamy nowy rok szkolny. Planujemy powrót do przedszkola, ale przedszkola zorganizowanego wg nowych zasad wskazywanych przez wytyczne przeciwepidemiczne. Dlatego zwracam się z prośbą, aby zadeklarowali Państwo chęć uczestniczenia dzieci w zajęciach przedszkolnych i wypełnili Deklarację pobytu (Załącznik nr 1), bądź wstrzymali powrót Dziecka do przedszkola i wypełnili stosowne Oświadczenie (Załącznik nr 2). Wypełnione dokumenty proszę dostarczyć do przedszkola lub wrzucić do skrzynki podawczej w terminie – do 28.sierpnia 2020 r. Wszelkie informacje dotyczące form pracy Przedszkola Miejskiego nr 1 w Chojnowie oraz uaktualnione procedury zostaną opublikowane na stronie internetowej w zakładce PROCEDURY COVID–19 28 sierpnia 2020 r. Proszę zapoznać się z treścią procedur i sumiennie ich przestrzegać, co ułatwi nam współpracę oraz zapewni bezpieczeństwo dzieci. Prosimy także dostarczyć do przedszkola 1 września 2020 r. kartę informacyjną oraz ankietę-wywiad wymagane zgodnie z procedurami COVID 19. Wszystkie dokumenty są do pobrania w zakładce Dla Rodziców/Rok Szkolny 2020/2021. Z poważaniem – dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 1 w Chojnowie - Lucyna Spes
data publikacji: 2020-08-20 15:31
 
Informacja związana z rozpoczęciem roku szkolnego 2020/2021
Szanowni Rodzice! W związku z rozpoczęciem roku szkolnego 2020/2021 wpisanego w konieczność realizowania wytycznych przeciwepidemicznych Głównego Inspektora Sanitarnego, zaleceń Ministerstwa Edukacji związanych z zasadami organizacji bezpiecznego procesu kształcenia, opieki i wychowania w przedszkolu w dobie pandemii, PROSZĘ o uaktualnienie danych podawanych przez Państwa w procesie rekrutacji do Przedszkola Miejskiego nr 1 w Chojnowie. W zakładce: Dla Rodziców/Rok Szkolny 2020/2021 znajdą Państwo klauzulę informacyjną związaną z przetwarzaniem Państwa danych osobowych oraz druk zaświadczenia o zatrudnieniu. Proszę o dostarczenie do przedszkola Zaświadczeń o zatrudnieniu – do 31 sierpnia 2020 r., do godz. 12:00 w wersji papierowej i wrzucenie ich do skrzynki podawczej usytuowanej tuż za bramką. Druki zaświadczeń można też pobierać z pudełka podawczego usytuowanego na terenie przedszkola, tuż za bramką - od poniedziałku 24 sierpnia 2020 r., w godz. 8:00 – 15:00. W razie ewentualnych pytań proszę o kontakt telefoniczny: 76 81 88 056, bądź mailowy: pm1-dyrektor@wp.pl Z poważaniem – dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 1 w Chojnowie – Lucyna Spes
data publikacji: 2020-08-20 13:41
 
SPOTKANIE ORGANIZACYJNE DLA RODZICÓW NOWO PRZYJĘTYCH DZIECI
Dyrektor oraz Grono Pedagogiczne Przedszkola Miejskiego nr 1 w Chojnowie zapraszają Rodziców nowo przyjętych na rok szkolny 2020/2021 Dzieci na spotkanie organizacyjne, które odbędzie się we wtorek – 25. sierpnia o godz. 16:00 w budynku przedszkola, przy ul. Wojska Polskiego 18. Mając na uwadze aktualne wytyczne i zalecenia przeciwepidemiczne Głównego Inspektoratu Sanitarnego prosimy, aby wszyscy uczestnicy spotkania posiadali maseczkę ochronną (maseczka musi być założona przez cały czas pobytu na terenie placówki), a także o zdezynfekowanie rąk przed wejściem na teren przedszkola.
data publikacji: 2020-08-17 14:59
 
<< nowsze | 10  | 11  | 12  | 13  | 14 | 15  | 16  | 17  | 18  | 19  | 20  | starsze >>

 

 

serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie