Wygląda dobrze
To pole jest wymagane

Aktualności

WAŻNE! REKRUTACJA!

Drodzy Rodzice, proszę pamiętać, że lista zakwalifikowanych dzieci nie jest jednoznaczna z przyjęciem dziecka do przedszkola.
Rodzice dzieci zakwalifikowanych są zobowiązani do pisemnego potwierdzenia woli zapisu dziecka w przedszkolu, do którego zostało zakwalifikowane na rok szkolny 2023/2024. Druk dostępny jest w pudełku – w wiatrołapie oraz na stronie internetowej przedszkola w zakładce: Dla Rodziców/ Rekrutacja 2023/2024.
Prosimy o jego wypełnienie i dostarczenie do przedszkola w dniach: 19.04.23 – 26.04.23 r.

BRAK PISEMNEGO POTWIERDZENIA W WYZNACZONYM TERMINIE JEST JEDNOZNACZNY Z REZYGNACJĄ Z MIEJSCA DLA DZIECKA W DALSZYM PROCESIE POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO.

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 76 81 88 056 w godzinach 9:00 - 15:00.
Listy dzieci przyjętych i dzieci nieprzyjętych do Przedszkola Miejskiego nr 1 w Chojnowie zostaną podane do publicznej wiadomości w piątek 28.04.2023 r., o godz. 9:00.

WAŻNE!

1. Tryb odwoławczy przy przyjęciu do przedszkola określa art. 158 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, który mówi:
W terminie 3 dni od dnia podania do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do przedszkola rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia do przedszkola.
2. Uzasadnienie sporządza się w terminie 3 dni od dnia wystąpienia przez rodzica z wnioskiem, o którym mowa w pkt. 1. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.
3. Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora publicznego przedszkola odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.
4. Dyrektor publicznego przedszkola rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, o którym mowa w ust. 3, w terminie 3 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora danego publicznego przedszkola, publicznej szkoły lub publicznej placówki służy skarga do sądu administracyjnego.

2023-04-13 16:40

WAŻNE!!!

Drodzy Rodzice, już jutro - w piątek 14.04.2023 r., o godz. 9:00 w wiatrołapie Przedszkola zostaną wywieszone listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do Przedszkola Miejskiego nr 1 w Chojnowie na rok szkolny 2023/2024.

2023-04-13 16:26

WAŻNE!!!

Informujemy, iż na mocy Zarządzenia Nr 56/2023 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 29 marca 2023 r. zaszły zmiany w terminarzu rekrutacji na rok szkolny 2023/2023. Weryfikacja wniosków o przyjęcie do przedszkola przez komisję rekrutacyjną trwa do 13 kwietnia 2023 r. (a nie do 14.04.23 r). Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych - 14 kwietnia 2023 r. (a nie 15.04.23 r.).
Pozostałe terminy pozostają bez zmian.
Lucyna Spes - dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 1 w Chojnowie

2023-04-04 09:44

ŚWIATOWY DZIEŃ WODY

Na temat wody dzieci wiedzą bardzo dużo, ale Światowy Dzień Wody, który obchodzimy 22 marca, jest doskonałą okazją do poszerzenia wiedzy na temat znaczenia i niesamowitych właściwości wody. Dzieci obejrzały filmy edukacyjne na temat krążenia wody w przyrodzie, sposobów oszczędzania wody oraz brały udział w zabawach muzycznych, słuchowych i badawczych. Ćwiczyły umiejętność wnioskowania o zjawiskach przyrodniczych na podstawie obserwacji i własnych doświadczeń. Dużo radości sprawiły zabawy badawcze i zagadki słuchowe. Dzieci rozpoznawały różne odgłosy wody, sprawdzały, co rozpuszcza się szybciej i w jakiej wodzie – gorącej czy zimnej, jak powstaje kolorowa woda, co pływa, a co tonie .Podczas zabaw i eksperymentów z wodą poznały jej właściwości, smak, zapach i kolor. Na zakończenie przedszkolaki wykonały prace plastyczne dotyczące omawianej tematyki. Po takim dniu dzieci już wiedzą, że woda jest niezbędna do życia i że trzeba o nią dbać. Zatem koleżanko, kolego szanuj wodę, każdą kroplę łap, bo woda to skarb!

2023-03-24 17:04

ŻEGNAJ, ZIMO – WITAJ, WIOSNO!

Zgodnie z tradycją 21 marca świętowaliśmy w naszym przedszkolu Pierwszy Dzień Wiosny. Z tej okazji każda grupa przygotowała krótki występ artystyczny, na który złożyły się wiosenne piosenki, wierszyki i rymowanki. Następnie wszyscy spotkaliśmy się w przedszkolnym ogrodzie, gdzie nastąpiło pożegnanie zimy i powitanie długo oczekiwanej wiosny. Dzieci radośnie maszerowały w wiosennym korowodzie, trzymając w rękach kolorowe kwiaty oraz instrumenty muzyczne. Było głośno i wesoło. Jesteśmy pewni, że po takim powitaniu wiosna zagości u nas już na dobre!

2023-03-22 09:54

serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie