Wygląda dobrze
To pole jest wymagane

Aktualności

WAŻNE! ODWOŁANIA W REKRUTACJI

W "wiatrołapie" przedszkola wywieszona została lista dzieci przyjętych i nieprzyjętych do Przedszkola Miejskiego nr 1 w Chojnowie na rok szkolny 2022/2023. Tryb odwoławczy przy przyjęciu do przedszkola określa Art. 158 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r Prawo oświatowe, który mówi: 1. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do przedszkola rodzic może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia do przedszkola. 2. Komisja sporządza uzasadnienie w terminie 5 dni od dnia wystąpienia rodzica z wnioskiem. 3. W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia do komisji rodzic może wnieść do dyrektora przedszkola odwołanie od rozstrzygnięć komisji. 4. Dyrektor przedszkola rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji w terminie 7 dni. 5. Na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola przysługuje skarga do sadu administracyjnego.

2022-05-02 13:22

"PRZEDSZKOLNY RECYKLING" W GRUPIE GRZYBKI

W naszym przedszkolu dzieci z grupy „Grzybki” uczestniczyły w cyklu zajęć o tematyce proekologicznej. W trakcie ich realizacji dowiedziały się dlaczego należy segregować odpady, jak należy to robić i dlaczego jest to ważne. Przedszkolaki dowiedziały się również jakie odpady można wykorzystać do recyklingu i co oznacza to słowo. Podczas zajęć i zabaw z wykorzystaniem różnego rodzaju nieużytków takich jak: plastikowe butelki, nakrętki, rurki do napojów, kubki i gazety, dzieci wykonały ciekawe prace plastyczne. Utrwaliły poznane litery, tańczyły i doskonale się bawiły. Zajęcia pokazały , że przedszkolaki posiadają dużą wiedzę na temat ekologii i ochrony środowiska. Rozumieją potrzebę segregacji odpadów oraz znaczenie słowa – recykling.

2022-04-29 21:14

WARSZTATY EKOLOGICZNE W MOKSiR

Kształtowanie właściwiej postawy wobec środowiska należy rozpocząć od najmłodszych lat, dlatego dzieci ze „Słoneczek” i „Krasnali” wzięły udział w kolejnych warsztatach ekologicznych, które odbyły się w Miejskim Domu Kultury. Dzięki warsztatom przedszkolaki zdobyły praktyczną wiedzę na temat selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, utrwaliły zasady segregacji odpadów oraz sposoby na ograniczenie ich ilości. Dzieci bardzo chętnie uczestniczyły w zabawach, rozwiązywały zagadki i poprawnie odpowiadały na pytania. Każdy uczestnik warsztatów otrzymał książkę z Eko-zadaniami oraz magnesy.

2022-04-26 17:19

OBCHODY DNIA ZIEMI W NASZYM PRZEDSZKOLU

22 kwietnia na całym świecie obchodzone jest uroczyście wyjątkowe święto - Międzynarodowy Dzień Ziemi. Nasza przedszkolna społeczność każdego roku pamięta o tym święcie. Budzenie wśród naszych wychowanków poczucia troski o stan czystości najbliższego otoczenia oraz wychowanie w duchu miłości i szacunku do przyrody, to główne cele tegorocznych obchodów Dnia Ziemi w naszej placówce. Dzieci z naszego przedszkola o ekologii wiedzą już bardzo dużo. W trakcie zajęć poprzedzających to święto, we wszystkich grupach wiekowych odbywały się zajęcia i zabawy o tematyce proekologicznej. Przedszkolaki rozmawiały o konieczności ochrony środowiska, oszczędzaniu wody i energii elektrycznej , o właściwym zachowaniu na łonie natury. Dowiedziały się również co to jest recykling. Uczyły się segregować śmieci, rozmawiały o tym, jak należy dbać o Ziemię , oglądały albumy i książeczki, żeby poszerzyć wiadomości o przyrodzie. Rozwiązywały zagadki i wykonywały ciekawe prace plastyczne. Ostatnim punktem obchodów święta był przemarsz przedszkolaków ulicami miasta z kolorowymi kwiatami i transparentami zawierającymi ekologiczne hasła. Dzień Ziemi obchodzimy tylko raz do roku, mamy jednak nadzieję, że nasi wychowankowie będą postępowali tak, jakby trwał on cały czas.

2022-04-23 13:07

KONCERT MUZYCZNY

21 kwietnia odwiedzili nas muzycy z Dolnośląskiej Filharmonii w Jeleniej Górze. W czasie koncertu mogliśmy usłyszeć brzmienie skrzypiec, pianina cyfrowego i saksofonu. Dowiedzieliśmy się także, że muzyka może doskonale opowiadać, odzwierciedlać, ilustrować i działać na naszą wyobraźnię. Dzieci były zachwycone!

2022-04-23 13:03

serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie