Aktualności

Informacja od Rady Rodziców
Kochani Rodzice! Mając na względzie zaistniałą sytuację epidemiczną w Polsce chcemy poinformować, iż od dnia 12 marca 2020r. nie realizowałyśmy żadnych zadań wyznaczonych na ten rok (zakup oczyszczaczy powietrza, zabawek dla dzieci, wyjść do kina czy innych atrakcji przewidzianych w harmonogramie zadań). Jednakże wyrażamy głęboką nadzieję, iż jesienią tegoż roku będziemy mogły powrócić do zaplanowanych zadań. Życzymy Wszystkim: Małym i Dużym udanych wakacji i dużo zdrowia. Z poważaniem Rada Rodziców
data publikacji: 2020-07-20 16:21
 
Informacja organizacyjna
Szanowni Państwo! Zgodnie z wytycznymi GIS opublikowanymi 3 lipca br. zmianie ulegają zapisy w Procedurze zapewnienia bezpieczeństwa w Przedszkolu Miejskim nr 1 w Chojnowie w związku z wystąpieniem COVID -19. Zmianie ulega zapis w Rozdziale I, pkt. 4 - dotyczącym ilości dzieci w poszczególnych grupach: Liczba dzieci w jednej grupie przedszkolnej, nie może przekroczyć 25. Liczbę dzieci w poszczególnych salach wylicza się na podstawie przelicznika 2,5 m2/ dziecko, z uwzględnieniem przelicznika dla osób sprawujących nad nim opiekę, z zachowaniem zasady, że powierzchnia przypadająca na każde kolejne dziecko wynosi co najmniej 2,5 m2, jeżeli czas pobytu dziecka przekracza 5 godzin dziennie. Utrzymano w mocy pozostałe obostrzenia, w tym szczególnie istotne - mówiące o tym, iż: Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający dzieci do/z podmiotu mają zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników podmiotu jak i innych dzieci i ich rodziców wynoszący min. 2 m. Rodzice mogą wchodzić z dziećmi do przestrzeni wspólnej podmiotu, z zachowaniem zasady – 1 rodzic z dzieckiem/dziećmi lub w odstępie od kolejnego rodzica z dzieckiem/dziećmi 2 m, przy czym należy rygorystycznie przestrzegać wszelkich środków ostrożności (min. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk). Apeluję o przestrzeganie zasad, które są gwarantem minimalizowania zakażenia. Lucyna Spes - dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 1 w Chojnowie
data publikacji: 2020-07-16 17:58
 
Informacje organizacyjne
Informuję, że dyżur wakacyjny Przedszkola Miejskiego nr 1 w Chojnowie przypada w roku 2020 – na lipiec. Ze względu na planowany na sierpień remont łazienki na I piętrze – niemożliwe staje się wydłużenie dyżuru wakacyjnego w placówce. Ze względu na sytuację pandemiczną w kraju, obostrzenia sanitarne narzucone przez GIS niemożliwe staje się przyjęcie Dzieci z Przedszkola Miejskiego nr 1 w Chojnowie w miesiącu sierpniu przez Przedszkole Miejskie nr 3 w Chojnowie. Ze względu na obostrzenia sanitarne wskazane w wytycznych przeciwepidemicznych Głównego Inspektora Sanitarnego z 4 maja 2020 r., zalecenie Oddziału Sanepidu w Legnicy przedszkole może przyjąć 29 (opcjonalnie – maksymalnie – 31) dzieci. Lista dzieci uczęszczających do przedszkola jest ciągle aktualizowana i proszę Państwa – chcących skorzystać z zajęć opiekuńczo – wychowawczych dla swoich dzieci o kontakt mailowy lub telefoniczny: pm1-dyrektor@wp.pl, 768188056. Lucyna Spes – dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 1 w Chojnowie
data publikacji: 2020-06-24 16:42
 
Drodzy Rodzice!
Zawieszenie zajęć edukacyjnych zmieniło nie tylko przebieg naszej przedszkolnej edukacji, ale również formę jej zakończenia. Obowiązujący w przedszkolach reżim sanitarny nie daje możliwości zorganizowania spotkania w licznej grupie. Zależy nam jednak, aby – tak jak co roku – wszyscy tegoroczni absolwenci mieli możliwość odebrania tradycyjnej, pamiątkowej książeczki (szczegóły zostaną podane w informacjach dla danej grupy). Życzymy wszystkim w pełni zasłużonego wypoczynku podczas spokojnych i zdrowych wakacji!
data publikacji: 2020-06-19 14:48
 
DZIEŃ DZIECKA 2020
Kochane Przedszkolaki! Z okazji Dnia Dziecka życzymy Wam, aby codziennie Was spotykało coś miłego i dobrego! Spełnienia najskrytszych marzeń, uśmiechu od ucha do ucha od rana do wieczora, mnóstwa okazji do beztroskiej zabawy, odkrywania piękna świata, prawdziwych przyjaciół oraz wyjątkowych prezentów! W zakładce Foto specjalne życzenia dla Was!
data publikacji: 2020-06-01 07:34
 
1 | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 22  | 23  | 24  | 25  | 26  | 27  | 28  | 29  | 30  | 31  | 32  | 33  | 34  | 35  | 36  | 37  | 38  | 39  | 40  | 41  | 42  | 43  | 44  | 45  | 46  | 47  | 48  | 49  | 50  | 51  | 52  | 53  | 54  | 55  | 56  | 57  | 58  | 59  | 60  | 61  | 62  | 63  | 64  | 65  | 66  | 67  | 68  | 69  | 70  | 71  | 72  | 73  | 74  | 75  | 76  | 77  | 78  | 79  | 80  | 81  | 82  | 83  | 84  | 85  | 86  | 87  | 88  | 89  | 90  | 91  | 92  | 93  | 94  | 95  | 96  | 97  | 98  | 99  | 100  | 101  | 102  | 103  | 104  | 105  | 106  | 107  | 108  | 109  | 110  | 111  | 112  | 113  | 114  | 115  | 116  | 117  | 118  | 119  | 120  | 121  | 122  | 123  | 124  | 125  | 126  | 127  | 128  | 129  | 130  | 131  | 132  | 133  | 134  | 135  | starsze >>

 

 

serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie