Aktualności

DZIEŃ DZIECKA 2020
Kochane Przedszkolaki! Z okazji Dnia Dziecka życzymy Wam, aby codziennie Was spotykało coś miłego i dobrego! Spełnienia najskrytszych marzeń, uśmiechu od ucha do ucha od rana do wieczora, mnóstwa okazji do beztroskiej zabawy, odkrywania piękna świata, prawdziwych przyjaciół oraz wyjątkowych prezentów! W zakładce Foto specjalne życzenia dla Was!
data publikacji: 2020-06-01 07:34
 
Informacja dla Rodziców, którzy chcą, aby ich dziecko ponownie uczęszczało do przedszkola od 1 czerwca br.
Prosimy Rodziców, którzy chcą, aby ich dziecko ponownie uczęszczało do przedszkola od 1 czerwca br. o zapoznanie się z treścią dokumentów: Oświadczenia, Oświadczenia nr 1, Oświadczenia nr 2, Upoważnienia do odbioru (znajdują się w zakładce Dla Rodziców/Otwieramy przedszkole), wydrukowanie ich i przesłanie skanów lub zdjęć oświadczeń na adres: pm1-dyrektor@wp.pl Dopiero po otrzymaniu maila o „zakwalifikowaniu” dziecka - mogą Państwo przyprowadzić je do przedszkola. Liczba miejsc w przedszkolu będzie ograniczona, zgodnie z wytycznymi Ministra Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego i MEN.
data publikacji: 2020-05-27 11:14
 
OTWARCIE PRZEDSZKOLA OD 25 MAJA 2020 R.
WAŻNE! Prosimy Rodziców dzieci zapisanych i zakwalifikowanych do przedszkola od 25 maja br. o zapoznanie się z informacjami w zakładce Dla Rodziców/Otwieramy przedszkole, wypełnienie zamieszczonych tam oświadczeń, zeskanowanie lub sfotografowanie ich i przesłanie do piątku 22.05.2020 r. na adres: pm1-dyrektor@wp.pl Nieprzesłanie w/w dokumentów oraz niedostarczenie ich oryginałów do przedszkola w poniedziałek 25. maja może skutkować odmową przyjęcia dziecka. W poniedziałek – 25 maja zamieścimy informacje dla Rodziców dzieci "zakwalifikowanych" do przedszkola od 1 czerwca br.
data publikacji: 2020-05-21 13:22
 
Informacja dla Rodziców, którzy deklarują obecność dziecka w przedszkolu w czerwcu br.
Prosimy Rodziców, którzy chcą wysłać dziecko do przedszkola w czerwcu br. (zgodnie z obowiązującymi wytycznymi GIS, MZ i MEN) o zapoznanie się z treścią Oświadczenia Rodzica (znajduje się w zakładce Dla Rodziców/Otwieramy przedszkole), wydrukowanie go i przesłanie jego zdjęcia, skanu w wersji elektronicznej na adres: pm1-dyrektor@wp.pl do środy – 20. 05. 2020 r. do godz.15. W dniach 19 – 20 maja br., w godz. 8:30 – 12:00 istnieje również możliwość osobistego dostarczenia oświadczenia – PO UPRZEDNIM UMÓWIENIU SIĘ TELEFONICZNIE. Numer telefonu: 768188056.
data publikacji: 2020-05-18 13:59
 
Informacja dla Rodziców, którzy deklarują obecność dziecka w przedszkolu od 25 maja 2020 r.
Od 25 maja 2020 r. istnieje możliwość otwarcia przedszkola, co nie oznacza powrotu do stanu przed pandemią i tym samym pełnego funkcjonowania przedszkola. Chcąc spełnić obostrzenia sanitarne i realizować wytyczne GIS (podstawa prawna i wytyczne GIS, MZ i MEN w zakładce Dla Rodziców/Otwieramy przedszkole), możliwe jest przyjęcie 35 dzieci. Dlatego zgodnie z wytycznymi w pierwszej kolejności przyjmowane będą dzieci obojga rodziców pracujących i będących pracownikami (przynajmniej jedno z rodziców) systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych oraz realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Podczas „naboru” dzieci do przedszkola od 25 maja br. nie będą brane pod uwagę dzieci rodziców, którzy: są na urlopach macierzyńskich/wychowawczych; mają możliwość wykonywania pracy zdalnej; rodziców niepracujących, bądź niewykonujących w/w zawodów. Rodziców chcących wysłać dziecko do przedszkola od 25 maja br. – zgodnie z w/w wytycznymi proszę o zapoznanie się z treścią Oświadczenia Rodzica, które stanowi załącznik do niniejszej informacji (znajduje się w zakładce Dla Rodziców/Otwieramy przedszkole), wydrukowanie go i przesłanie jego zdjęcia, skanu w wersji elektronicznej na adres: pm1-dyrektor@chojnow.eu do poniedziałku – 18. 05. 2020r. do godz.15. W poniedziałek – 18 maja br., w godz. 8:30 – 12:00 istnieje również możliwość osobistego dostarczenia oświadczenia – PO UPRZEDNIM UMÓWIENIU SIĘ TELEFONICZNIE. Numer telefonu: 768188056. Lucyna Spes – dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 1 w Chojnowie
data publikacji: 2020-05-15 15:22
 
<< nowsze | 1  | 2  | 3  | 4  | 5 | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 11  | starsze >>

 

 

serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie